Wedstrijden

Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen

Twee keer per jaar vinden kampioenschappen plaats voor junioren en jeugd.

Eind januari/begin februari is dit het kortebaan kampioenschap; half juni is dit het langebaan kampioenschap. Voor deelname aan de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen moet voldaan worden aan limieten die jaarlijks door de KNZB opgesteld worden. Voor zwemmers uit de A selecties van Train Trainen en de jeugdzwemmers uit Train Racen geldt, dat we streven naar deelname van zoveel mogelijk zwemmers aan deze toernooien. Als je als zwemmer limieten haalt, is deelname verplicht. In principe kan niet afgemeld worden. 

Inschrijving gebeurt door zelf in te schrijven, nadat je door de vereniging op basis van behaalde limieten bent aangeschreven. Overleg met de trainer is een voorwaarde.

Zeeuwse Kampioenschappen

Ook deze kampioenschappen vinden twee keer per jaar plaats. Begin januari zijn dit de Zeeuwse Winter Kampioenschappen Kortebaan, in mei en/of juni de Zeeuwse Zomer Zwem Kampioenschappen Langebaan.

Voor deelname aan Zeeuwse Kampioenschappen word je als zwemmer geplaatst, afhankelijk van of de wedstrijd in een 6-banenbad of een 8-banenbad gehouden wordt, als de zwemmer bij de beste 12 of 16 zwemmers van de  leeftijdsgroep in Zeeland hoort.

Deelname gebeurt door zelf in te schrijven, wanneer je geplaatst bent of op de reservelijst van plaatsingen staat.

Nationale zwemcompetitie

Als vereniging nemen we met twee teams deel aan de landelijke competitie.

We hebben als grote vereniging twee teams.

Het A-team zwemt vanaf seizoen 2014/2015 in de landelijke Hoofdklasse, het hoogste niveau van Nederland. In deze klasse worden vier wedstrijden gezwommen, eventueel aangevuld met een promotie/degradatiewedstrijd. Het B-team zwemt in de districtscompetitie. Er worden vijf wedstrijden gezwommen. Voor deze landelijke competitiewedstrijden wordt de zwemmer door de vereniging uitgenodigd en ingeschreven. De deelname is van belang, omdat er naast het individuele ook het verenigingsbelang telt. Aan deze competitie is een puntentelling verbonden. Vanaf minioren 6 tot senioren tellen steeds de twee snelste zwemmers per programma mee voor de punten. Bij diskwalificatie wordt er geen tijd genoteerd en tel je niet mee voor de puntentelling.

Deelname aan competitiewedstrijden is verplicht; moet een zwemmer toch willen afmelden, dan kan dat uitsluitend met een geldige reden. Er wordt altijd afgemeld in overleg met de trainer.

Zeeuwse invitatiewedstrijden

Er worden vier tot vijf Zeeuwse invitatiewedstrijden gezwommen. Dit zijn wedstrijden in verschillende zwembaden in onze provincie, waarbij er in de loop van het jaar alle slagen en afstanden aan bod komen en waarbij er geen leeftijdsklassementen worden opgesteld.

De wedstrijden vinden in een roulatiesysteem plaats, waardoor telkens tegen andere Zeeuwse verenigingen gezwommen wordt. Wedstrijden zijn toegankelijk voor zwemmers vanaf  het jaar waarin zij 11 worden.

Eén invitatiewedstrijd is een lange afstandswedstrijd, die toegankelijk is voor zwemmers vanaf 8 jaar oud.

Voor de Zeeuwse invitatiewedstrijden kan de zwemmer zich na publicatie van het programma op onze site,  in overleg met de trainer inschrijven, op vrijwillige basis.

LAC wedstrijden

Per seizoen worden er in onze regio een aantal LAC wedstrijden georganiseerd.

LAC staat voor Lange Afstand Circuit.

Deelname aan deze wedstrijden kan plaatsvinden na publicatie van het programma, op de site, in overleg met de trainer en altijd op vrijwillige basis.

Limietwedstrijden

Limietwedstrijden zijn voor zwemmers vanaf de juniorenleeftijd die een limiettijd voor de NJJK of ONK willen halen, of hun plaatsing voor de ZK willen verbeteren. Deelname aan de limietwedstrijden wordt altijd in overleg met de trainer vastgesteld. De trainer bepaalt aan welke wedstrijden deelgenomen kan worden.

Overige wedstrijden

Open Nederlandste Kampioenschappen

Eind oktober wordt het ONK kortebaan georganiseerd. Deelname gebeurt op basis van plaatsingslijsten en behaalde limieten. Deze wedstrijd is toegankelijk voor senioren zwemmers of de oudere junioren/jeugd zwemmers., altijd in samenspraak met de trainer.

SwimCups

In december (Amsterdam) en april (Eindhoven) vinden de internationale SwimCups plaats. Deelname aan deze 50m bad wedstrijden gebeurt altijd na overleg met trainer en behaalde limiettijden. De Swimcupwedstrijd in april is tevens het ONK langebaan.

Internationale Driekamp

Dit is een internationale wedstrijd die jaarlijks georganiseerd wordt, tussen de beste jonge zwemmers van onze provincie, West Vlaanderen en Oost Vlaanderen. Van iedere leeftijdsgroep t/m 16 jaar worden de beste twee zwemmers uitgenodigd voor deze wedstrijd, die afwisselend in Zeeland, West Vlaanderen of Oost Vlaanderen wordt georganiseerd. Zwemmers krijgen hiervoor een uitnodiging.

Andere wedstrijden waar we als vereniging over het algemeen aan deelnemen zijn de 50m bad wedstrijden José van de Bergetrofee in Wachtebeke en de driedaagse internationale AIYS (georganiseerd door ZOLA) in Antwerpen. Ook hierbij geldt dat de zwemmer zelf inschrijft na overleg met de trainer.

Voor alle wedstrijden geldt dat er termijnen zijn voor zowel inschrijving als afmelding. Uiterste aanmeld- en afmelddata  en –tijden staan altijd vermeld op de site en/of in mailing.

Gelieve deze ook te respecteren, zo kan het systeem zowel binnen de vereniging als naar buiten toe goed blijven functioneren.